นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd.

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของเราคือ
25 Gul Lane, Jurong
Singapore 629419

คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์
หรือคุณสามารถติดต่อเราผ่านโทรศัพท์ หมายเลข +65 6861 0422/3/4

สำหรับท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่จดจำข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับโดเมนหรือที่อยู่อีเมล์โดยอัตโนมัติ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่เกี่ยวกับหน้าเพจที่ผู้บริโภคเข้าถึง แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่เรียกดูหน้าเว็บของเรา

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวบได้นี้จะถูกใช้เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาของหน้าเว็บของเรา เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและ/หรือรูปแบบการจัดเรียงหน้าเว็บของเราสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละท่าน และเพื่อใช้ในการติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้: เราใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ บันทึกกิจกรรมที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กลับเข้ามาในเว็บไซต์อีกครั้ง นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาปรับแต่งเนื้อหาของหน้าเว็บตามประเภทของบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งานหรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ส่งมา

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับอีเมล์จากเราในภายหน้า กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมล์มายังที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โทรศัพท์หาเราตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเขียนจดหมายหาเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านแจ้งรหัสไปรษณีย์ของท่านกับเราทางออนไลน์ ท่านก็จะได้รับเฉพาะข้อมูลที่คุณแจ้งที่อยู่ของคุณให้กับเราเท่านั้น

ผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของตนให้กับเราทางออนไลน์ก็จะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์จากเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อทางออนไลน์กับเราเท่านั้น

กรุณาแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราจะลบชื่อของท่านออกจากรายชื่อที่เราแชร์กับองค์กรอื่นๆอย่างแน่นอน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์โฆษณา: เราไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีความสัมพันธ์พิเศษอื่นใดกับบริษัทที่ดำเนินกิจการเซิร์ฟเวอร์โฆษณาใดๆทั้งสิ้น

ในบางครั้งเราอาจต้องใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการใช้งานที่ไม่ได่มีการคาดการณ์มาก่อนล่วงหน้าซึ่งไม่ได้ระบุเอาไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของเรามาก่อน หากการใช้งานข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเราจะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ลงบนเว็บไซต์เพื่อที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและเพื่อให้ท่านสามารถที่จะคัดเลือกเอาการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงใหม่เหล่านี้ออก หากท่านมีข้อสงสัยว่าข้อมูลของท่านจะถูกใช้งานอย่างไรบ้าง ท่านควรทำการตรวจสอบกลับมายังเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว

เมื่อมีการร้องขอ เราให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าถึงข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ได้โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการส่งอีเมล์มาที่เราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเมื่อมีการร้องขอเราอนุญาติให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการสื่อสารที่ผู้บริโภค/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ส่งมาถึงเราโดยตรง

ผู้บริโภคสามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ให้ถูกต้องได้โดยการส่งอีเมล์มาหาเราตามที่อยู่อีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น โทรศัพท์หาเราที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย: เรามีการใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในสถานที่ของเราเพื่อป้องกันการสูญเสีย การใช้งานที่ผิด หรือการแก้ไขข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจากท่านที่เว็บไซต์ของเรา

หากท่านรู้สึกว่าเว็บไซต์นี้ไม่เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุว้ข้างต้น