คงที่, ได้มาตรฐาน
คุณภาพสูง


 

หน้าหลัก » การสนับสนุน » เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาวโซ่

 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาวโซ่

การรักษาเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาวทั้งหมดที่ถูกต้องในโซ่ปีกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์ลำเลียงและขับเคลื่อนในการขยับเป็นจังหวะที่ใช้ในการใช้งานต่างๆ เช่น การใส่ชิ้นส่วนประกอบ ไลน์การประกอบผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้ารวม และกระดาษแข็ง/กระดาษและการบรรจุ เป็นต้น
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาวโซ่ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับแบบโซ่และมาตรฐานสากลที่เหมาะสม:

โซ่แบบหนึ่งพิตช์

  • โซ่ลูกกลิ้งแบบหนึ่งพิตช์ BS - ตามมาตรฐาน ISO 606: 0% ถึง +0.15%
  • โซ่ปีกแบบหนึ่งพิตช์ BS - ตามมาตรฐาน ISO 606: 0% ถึง +0.30%
  • โซ่ลูกกลิ้งแบบหนึ่งพิตช์ ANSI - ตามมาตรฐาน ANSI: 0% ถึง +0.15%
  • โซ่ปีกแบบหนึ่งพิตช์ ANSI - ตามมาตรฐาน ANSI: 0% ถึง 0.30%

โซ่แบบสองพิตช์

  • โซ่ลูกกลิ้งแบบสองพิตช์ ANSI - ตามมาตรฐาน ANSI: 0% ถึง 0.13%
  • โซ่ปีกแบบสองพิตช์ ANSI - ตามมาตรฐาน ANSI: 0% ถึง 0.25%
โดยปกติเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาวโซ่ของ Tsubaki จะแคบมาก อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มผู้ซื้อต้องการโซ่ที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนแคบ ในตลาดการค้าส่วนใหญ่จะจำหน่ายโซ่ที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาว 1/3 DIN หรือ 1/6 DIN โดยทั่วไปโซ่ของ Tsubaki ที่มาจากรอบการผลิตเดียวกันจะเป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ ซึ่งมีคุณภาพสูงคงที่ตามมาตรฐานของเรา ตัวเลขด้านล่างนี้แสดงโซ่หลากหลายรูปแบบที่สุ่มเลือกมาจากการผลิต

ความยาวโซ่ [ม.] เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่พบจากการสุ่มตรวจ [มม.]
< 14 ม. < 3 มม.
14 ~ 30 ม. < 4 มม.
30 ~ 44 ม. < 5 มม.

เมื่อต้องใช้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำยิ่งขึ้น สึบาคิขอเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพโดยใช้บริการ Match & Tag ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับโซ่ปีกซึ่งต้องทำงานขนานกันเป็นคู่ และเมื่อต้องใช้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาวโซ่ต่ำสุด