Thailand

เราจัดการ
ได้ทุกอย่าง


 

 

การจัดการวัสดุ

อย่าปล่อยให้ความน่าเชื่อถือเป็นอุปสรรคต่อสายการผลิต การจัดการวัสดุที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้สายการผลิตเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด คลังสินค้ามีความเรียบร้อย และเครือข่ายการกระจายสินค้าทำงานได้อย่างเต็มกำลัง ผู้จัดการคลังสินค้าไม่มีเวลามากพอที่จะจัดการกับอุปกรณ์ที่ต้องมีการบำรุงรักษามาก พวกเขาจึงต้องวางใจได้ว่าอุปกรณ์จะสามารถตอบสนองได้ตามหรือเกินกว่าความต้องการในด้านการปฏิบัติงาน

Our Systems

โรงงานของเรา

ฝ่ายระบบจัดการวัสดุของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียสามารถนำเสนอระบบที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิผลให้กับลูกค้าผ่านระบบการจัดเรียง ระบบลำเลียง และระบบจัดเก็บสินค้าได้