สึบาคิ
และคุณภาพ


 

 

สึบาคิ และ คุณภาพ

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทสาขา ของบริษัท บริษัท สึบาคิโมโตะ สิงคโปร์ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ สึบาคิโมโตะ เชน ในประเทศญี่ปุ่นรับผิดชอบด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โซ่ เฟืองโซ่ คัปปลิง ตลับลูกปืนแบบหมุนทางเดียว และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการภายในได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงได้จัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System) ขึ้นโดยยึดตามนโยบายของ บริษัท สึบาคิโมโตะ สิงคโปร์ จำกัด

ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพมีข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2015

ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพมีรายละเอียดอยู่ในคู่มือด้านคุณภาพ (Quality Manual) ของ บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนด้านคุณภาพ คำแนะนำในการทำงาน รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์มทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ระบบคุณภาพของเราได้รับการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอโดยมีการประเมินผลเป็นระยะโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนั้น เรายังจัดให้มีการตรวจสอบจากภายนอกเป็นครั้งคราวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้า (ในอนาคต) และพิสูจน์แล้วว่ามีการใช้ระบบคุณภาพในสึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์)โดยเป็นวิธีการที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วนและเป็นระบบที่ใช้อย่างต่อเนื่อง

ใบรับรอง

iso-9001-2015.jpg