Thailand

ผลิตภัณฑ์โซ่
ที่เหมาะกับการใช้งานต่างๆ


 

 

ผลิตภัณฑ์โซ่

เราเข้าใจถึงความต้องการของตลาดในภูมิภาคนี้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หลักที่ได้มาตรฐานอเมริกา (ANSI) และมาตรฐานอังกฤษ (BS)

ตั้งแต่โซ่ขับส่งกำลัง โซ่ปีกสำหรับลำเลียง โซ่ที่ทนต่อการกัดกร่อนและตอบสนองต่อสภาวะการทำงานที่รุนแรงมากขึ้น ไปจนถึงโซ่ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะทาง เช่น โซ่ Lambda แบบไม่ต้องหล่อลื่น สึบาคิ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้มากมายที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

G8 Drive Chain Series