Thailand

ไม่มีการปนเปื้อน
ไม่มีการต่อรอง


 

 

อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์ของสึบาคิในฐานะผู้นำตลาดในการจัดหาโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคือประสิทธิภาพในการทำงานที่สะอาดและได้มาตรฐาน เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารต้องคำนึงถึงระยะเวลาเป็นสำคัญ ดังนั้น เราจึงตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในการส่งมอบเครื่องมือให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว การทำงานที่เข้ากันได้อย่างดี ความสะอาดและความทนทานที่ดีเยี่ยมแสดงให้เห็นว่าไลน์การผลิตของคุณสามารถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดและจำกัดได้

เราทำงานร่วมกับ OEM และผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหลังการขายเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใด โซลูชั่นที่ยืดหยุ่นของเราช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความน่าเชื่อถือ และความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุหีบห่อหรือการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงสุขอนามัยไปยังพื้นที่การดำเนินงานใหม่ เพื่อให้สามารถจัดหาสินค้าที่สำคัญให้กับโรงงานผลิตและทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น