สึบาคิ
และสิ่งแวดล้อม


 

หน้าหลัก » ติดต่อ » เกี่ยวกับ สึบาคิ ประเทศไทย » สึบาคิ และ สิ่งแวดล้อม

 

สึบาคิ และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม - TTCL

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสึบาคิโมโตะ เชน ในประเทศญี่ปุ่น ยึดมั่นในการประกอบและจัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา กระบวนการเหล่านี้ได้รับการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑ์และกระบวนการทั้งหมดของเราเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

tsubaki-better-eco

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง เราในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท จึงได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้โดยเป็นไปตามปรัชญาและนโยบายในภาพรวมของสึบาคิโมโตะ เชน ทั่วโลก ซึ่งระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 14001:2015

นอกจากนั้น เรายังปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่องด้วยการเฝ้าติดตามและทบทวนเป้าหมาย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น แนวทางที่เฉพาะเจาะจงของสึบาคิโมโตะประเทศสิงคโปร์คือการเฝ้าติดตาม ลดการใช้ไฟฟ้า และคัดแยกขยะ เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือขจัดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

แนวคิดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco & Eco) ของสึบาคิ

เราส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา และยังมีส่วนในการสร้างผลกำไรให้กับลูกค้าอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมของสึบาคิ

Tsubaki_ECO_logo

สึบาคิสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มากมายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่มีความทนทานดีเยี่ยม น้ำหนักเบา และมีความสามารถในการส่งถ่ายกำลังเป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์ของ Tsubaki ได้รับการพัฒนาภายใต้มาตรฐานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภาคสมัครใจของเรา นับตั้งแต่พ.ศ. 2554 ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม" และมีการติดโลโก้ Tsubaki Eco Link ไว้

ผลิตภัณฑ์ Eco Link

ด้วยจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ("นิเวศวิทยา") และเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ("เศรษฐกิจ") สึบาคิจึงได้จัดทำแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภาคสมัครใจ ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมินด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม 7 ประการ แนวคิดดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาด้านความสามารถในการผลิต เช่น การจัดการประเด็นการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน โดยการปรับปรุงในเรื่องความสะดวกในการซ่อมบำรุงและปัจจัยด้านนิเวศวิทยาอื่นๆ มาตรฐานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของเราจัดทำขึ้นโดยเป็นไปตามแนวคิดดังกล่าว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม"

ใบรับรอง

iso-14001-2015