เราขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สำหรับอุตสาหกรรม


 

 

ทางออกสำหรับระบบส่งกำลังสำหรับอุตสาหกรรม

วิศวกรของเราตอบสนองความท้าทายของอุตสาหกรรมที่ไม่เหมือนใครด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าอุตสาหกรรมของคุณจะต้องการความเที่ยงตรงสูงสุด ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเข้มงวดที่สุด หรือประสิทธิภาพแข็งแกร่งที่สุดก็ตาม สึบาคิ มีทางออกที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเน้นใช้วัสดุคุณภาพสูงและเทคนิคการผลิตแบบพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาโดยร่วมมือกับ OEM และผู้ใช้งานในกลุ่มผู้ซื้อต่างๆ อีกทั้งเราสร้างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องลดทอนคุณภาพของระบบส่งกำลัง ซึ่งส่งผลให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การซ่อมบำรุงน้อยลง และลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของได้อีกด้วย

สึบาคิ มีบริการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนประกอบต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมทางอุตสาหกรรม สึบาคิ สนับสนุนผู้ใช้ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมตลอดอายุใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมหลักดังต่อไปนี้