ข่าวล่าสุด

รักษ์ทะเล

คืนความสวยงามและความสมดุลสู่ธรรมชาติ

เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ปะการังเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกทำลายไปค่อนข้างมาก ทางบริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคืนสุมดลสู่ธรรมชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปลาฉลาม ณ หาด EOD, สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะ

CSR-Coral Planting.jpgอ่านเพิ่มเติม »

ครอบครัว TSUBAKI ร่วมส่งต่อน้ำใจ

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรม "ครอบครัว TSUBAKI ร่วมส่งต่อน้ำใจ" เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม รวมถึงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยกิจกรรม CSR นี้ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ต้องการ/ไม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก หนังสือ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ และนำไปส่งต่อให้กับเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ที่หาดบางแสน

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เราได้ร่วมกันเก็บขยะที่หาดบางแสนและทิ้งลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้โดยเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มุ่งหมาย;

อ่านเพิ่มเติม »

เพราะคุณคือ "คนสำคัญ"

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมดูแลระบบลำเลียงทำงานของคุณให้ทำงานอย่างไม่มีสะดุด

ทางเรามีบริการตรวจเช็คหน้างานให้ลูกค้าโดยทีมวิศวกรชำนาญการ โดยบริการของเราจะครอบคลุมในเรื่อง

อ่านเพิ่มเติม »