ข่าวประชาสัมพันธ์


 

หน้าหลัก » ข่าวประเทศไทย » ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย)

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่ามติที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้รับการอนุมัติและผ่านกรรมการของบริษัทแล้ว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระกา...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. (เวลาประเทศไทย)

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่ามติที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ได้รับการอนุมัติและผ่านกรรมการของบริษัทแล้ว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม EGM โปรด คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม »

พี่ปลูกให้น้องเปลี่ยน

เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

Planting trees

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติรวมถึงพื้นที่ป่าในชุมชน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือนำต้นไม้มาทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จึงส่งผลทำให้พื้นที่ป่าลดลง ทางบริษัทสึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ร่วมกันกับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไป ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเขาพระงาม จ. ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ

อ่านเพิ่มเติม »

รักษ์ทะเล

คืนความสวยงามและความสมดุลสู่ธรรมชาติ

เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ปะการังเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกทำลายไปค่อนข้างมาก ทางบริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคืนสุมดลสู่ธรรมชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปลาฉลาม ณ หาด EOD, สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะ

CSR-Coral Planting.jpg

อ่านเพิ่มเติม »