LABOSTOCKER
(ตู้แช่เวชภัณฑ์และสารเคมี)


 

หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์ » การจัดการวัสดุ » ตู้แช่เวชภัณฑ์และสารเคมี

 

LABOSTOCKER (ตู้แช่เวชภัณฑ์และสารเคมี)

ระบบจัดเก็บของ สึบาคิ อย่าง "LABOSTOCKER" มีการหยิบตัวอย่างด้วยความเร็วสูงและมีความแม่นยำสูงในการค้นคว้าและพัฒนายา สามารถใช้งาน LABOSTOCKER ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ -150⁰C

คุณสมบัติ

  • ประหยัดพื้นที่และจัดเก็บได้ในปริมาณมาก
  • ใช้สำหรับการเรียกคืนข้อมูลและคำสั่งในการจัดเก็บ/การหยิบด้วยเทอร์มินัลของนักวิจัย
  • จัดการข้อมูลรายการตัวอย่าง, จำนวนที่เหลืออยู่ และระยะเวลาในการหยิบ
  • สามารถปรับแต่งการจัดเก็บ/การหยิบและการจัดวางพื้นที่ได้
  • จัดเก็บได้อย่างแม่นยำโดยการสแกนบาร์โค้ดและบาร์โค้ด 2 มิติ

การใช้งาน

ห้องปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย

การจัดวางพื้นที่และส่วนประกอบ

tsubaki-LaboStocker-mhd1.jpg

หมายเหตุ

โปรดติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราจะนำเสนอการจัดวางพื้นที่ให้เหมาะที่สุดกับการใช้งานของลูกค้า

tsubaki-LaboStocker-mhd2.jpg