โซ่ RS LAMBDA ATTACHMENT STANDARD

Lambda RS Attachment Chain

โซ่ RS LAMBDAเป็นโซ่ลำเลียง โดยจะติด attachment บนแผ่น เพลทของ โซ่ขับ

ใช้บุชอัดน้ำมันพิเศษ ทำให้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องหล่อลื่น เพื่อให้ตอบสนองความต้องลูกค้าได้อย่างหลากหลาย.

เราได้ทำการทบทวน และปรับปรุงวัสดุ และกระบวนการในการทำบุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ และทำการปรับปรุงสารหล่อลื่นทำให้โซ่รุ่นใหม่นี้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นสองเท่าจากของเดิม.

คุณสมบัติ

ระบบเลขอ้างอิง

RS40 - LMC - 1L SA1
(1) (2) (3) (4)
  1. เบอร์โซ่
  2. ชนิดของโซ่ : LMC = โซ่ลำเลียงแลมบ์ด้าแบบมีปีก
  3. การจัดวางตำแหน่งปีก
  4. ชนิดของปีก

ระยะต่างๆ/คุณสมบัติ

Chain Size + Model
RS35-LMC RS40-LMC RS50-LMC RS60-LMC RS80-LMC RS100-LMC

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้โซ่ LAMBDA