โซ่ดับเบิลพิตช์ LAMBDA (Lambda Double Pitch Chain standard)

Lambda Double Pitch Chain

โซ่ลำเลียงมีปีกแบบแผ่นเพลทตรง และมีระยะพิตช์สองเท่าของโซ่ลูกกลิ้งมาตรฐาน ANSI

ใช้บุชอัดน้ำมันพิเศษ ทำให้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องหล่อลื่น.

เราได้ทำการทบทวน และปรับปรุงวัสดุ และกระบวนการในการทำบุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ และทำการปรับปรุงสารหล่อลื่นทำให้โซ่รุ่นใหม่นี้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นสองเท่าจากของเดิม.

คุณสมบัติ

ระบบเลขอ้างอิง

RF2040 S - LMC - 1L K1
(1) (2) (3) (4) (5)

ระยะต่างๆ/คุณสมบัติ

Chain Size + Specifications
RF2040S-LMC RF2050S-LMC RF2060S-LMC RF2080S-LMC RF2100S-LMC
RF2040R-LMC RF2050R-LMC RF2060R-LMC RF2080R-LMC RF2100R-LMC

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้โซ่ LAMBDA