คาเบลชเลปป์ และ สึบาคิ - ความร่วมมือที่ลงตัว

ในขณะนี้คาเบลชเลปป์ได้เป็นส่วนหนึ่งของสึบาคิกรุ๊ปและได้นำสึบาคิเข้าสู่วงการระบบสายพานกระดูกงู (Cable carrier systems) อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511 ด้วยการรวมตัวกันนี้ ทำให้เรามีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสายพานกระดูกงูเพิ่มขึ้นอย่างมาก

คาเบลชเลปป์ + สึบาคิโมโต = การเพิ่มขึ้น

การเพิ่มขึ้น ของผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่
การขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ สึบาคิและระบบสายพานกระดูกงูของ คาเบลชเลปป์

การเพิ่มขึ้น ของนวัตกรรม
การรวมตัวกันของแผนกวิจัยและพัฒนาระดับโลกที่มีทรัพยากรและบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การเพิ่มขึ้น ของการบริการระดับภูมิภาค
การรวมตัวกันของทีมขายของ สึบาคิ และ คาเบลชเลปป์ ทำให้มีความสามารถให้การดูแลสนับสนุนลูกค้าในระดับท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ลูกค้าสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของ ของคาเบลชเลปป์ ได้ทางเครือข่ายการจัดจำหน่ายของ สึบาคิ

การเพิ่มขึ้น ของการให้การดูแลสนับสนุนลูกค้าระดับโลก
เครือข่ายการขายและการให้การดูแลสนับสนุนลูกค้าได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 70 ประเทศทั่วโลกทำให้การบริการและการดูแลสนับสนุนลูกค้าสามารถทำได้ในเวลาและสถานที่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

การเพิ่มขึ้น ของคุณค่า
เราจะยังคงร่วมกันพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงชื่อเสียงของเราในฐานะผู้ผลิตที่ "มีคุณค่าที่สุด" ในวงการอุตสาหกรรม

KabelSchlepp factory KabelSchlepp Headquarters Gerlingen Germany
KabelSchlepp website Visit website: kabelschlepp.de
Kabelschlepp Products Download brochure: Product Portfolio
KabelSchlepp Catalogs Download: General Catalog
– 2011 May 18