Recently in เหมืองหินและเหมืองแร่ Category

อุตสาหกรรมการระเบิดเหมือง

พื้นที่การทำเหมืองถ่านหินนี้ก่อปัญหามลภาวะทางเสียงอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่การทำงานเป็นชั้นหินแข็ง ทำให้สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ยากต่อการทำงานของทั้งคนและเครื่องจักร

ปัญหาที่ลูกค้าของเราพบป็นประจำคือ pull-down chains ( โซ่ที่ใช้กับเครื่องเจาะ) ปัญหาคือ พินหลวมหรือหลุดออกจากตัวโซ่ และ การแตกหักของส่วนประกอบต่างๆของโซ่

พินของโซ่สึบาคิได้รับการเคลือบผิวแบบพิเศษ จึงยึดอายุการใช้งานของโซ่ได้เป็นอย่างมาก

hole blast mining