โซ่ดับเบิ้ลพิตช์ Lambda อายุการใช้งานนาน X-Lambda (X-Lambda Double Pitch Chain)

X-Lambda Double Pitch Chain

โซ่ X-Lambda มีการผสานของบุชอัดน้ำมันแบบพิเศษและซีลสักหลาด ซึ่งยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น.

คุณสามารถขยายระยะเวลาการเปลี่ยนโซ่ได้ หากคุณโซ่ Lambda.

เราได้ตรวจสอบวัสดุและกระบวนการขึ้นรูปบุชผงอัดน้ำมัน และปรับปรุงน้ำมันที่ใช้ในบุชขึ้นรูปผง ทำให้อายุการใช้งานยาวนานเป็นสองเท่า.

ดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณสมบัติและข้อควรระวังในการใช้งาน

อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
ซีลสักหลาดยืดอายุการใช้งานให้โซ่ X-Lambda ได้ถึง 5 เท่าของความสึกหรอของโซ่ Lambda มาตรฐาน (การทดสอบภายใน, -10°C ถึง 60°C)
ปรับปรุงวัสดุบุชขึ้นรูปผงอัดน้ำมัน.
เนื่องจากบุชขึ้นรูปผงใช้สารหล่อลื่นที่ตรงตามมาตรฐาน NSF-H1 สามารถใช้งานบนเครื่องจักรผลิตอาหาร*
ความเข้ากันได้
ใช้กับโซ่ Lambda มาตรฐานได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความยาวของสลักโดยรวมจะยาวกว่าในโซ่ Lambda ควรตรวจเช็คว่าจะไม่เกิดการกีดขวางเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ.
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
-10°C ถึง 60°C

ผลิตตามคำสั่งซื้อ

โครงสร้างพื้นฐาน

Structure

ภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานของโซ่ดับเบิ้ลพิตช์ Lambda อายุการใช้งานนาน (X-Lambda).

ตัวอย่างขนาดโซ่

RF2040 S - LMCX - 1L K2
(1) (2) (3) (4) (5)
  1. ขนาดโซ่
  2. แบบลูกกลิ้ง: S = ลูกกลิ้ง S , R = ลูกกลิ้ง R
  3. แบบโซ่: LMCX = โซ่ดับเบิ้ลพิตช์ Lambda อายุการใช้งานนาน (X-Lambda)
  4. การเว้นระยะปีก
  5. แบบปีก

ขนาด/สเปค

Chain Size + Model
RF2040S-LMCX RF2050S-LMCX RF2060S-LMCX RF2080S-LMCX RF2100S-LMCX
RF2040R-LMCX RF2050R-LMCX RF2060R-LMCX RF2080R-LMCX RF2100R-LMCX

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโซ่ Lambda