โซ่ Lambda ซีรี่ย์ KF (Lambda Chain KF Series)

KF Series Lambda Chain

การรวมตัวกันของโซ่ LAMBDA ซีรี่ย์ทนต่อความร้อน และ โซ่ Lambda สำหรับ food - grade สู่โซ่ Lambda ซี่รี่ย์ใหม่ ซีรี่ย์ KF.

เนื่องจากสารหล่อลื่นพิเศษ NSF - H1 โซ่ Lambda รุ่น KF สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมืที่กว้าง(อุณหภูมิห้อง ถึง 230⁰C และ ใช้ในงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสารดังกล่าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

คุณลักษณะ

สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิระหว่าง -10°C to 230°C โดยการบำรุงรักษาและสึกกร่อนเท่าเดิม.
ร่องกักเก็บน้ำมันนั้นป้องกันการละเหยและการเลื่อมสภาพ แต่การสึกหรอจะเห็นได้อย่างชัดเจนในสภาพอุณหภูมิที่สูง.
ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับการรับรองจาก NSF H1 ซึ่งใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาหาร
ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับการรับรองจาก NSF H1 ว่าเป็นน้ำมันเกรดสำหรับอาหาร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้นำมาใช้กับเครื่องจักรที่บำรุงรักษายากและมีปัญหาการสึกกร่อน.
ลดระยะเวลาในการบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มยอดการผลิต
น้ำมันอัดบุชชนิดพิเศษที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษาเพิ่มเติม ทำให้อุปกรณ์และสภาวะแวดล้อมสะอาด.

การระบุระสินค้า

RS 40 - LMD - KF - 1
(1) (2) (3)
  1. เบอร์โซ่ : 40, 50, 60, 80
  2. ซีรี่ย์ KF
  3. จำนวนชั้น
การระบุระหัสสินค้าสำหรับ ข้อต่อแบบเต็มข้อ (JL) RS80-LMD-KF-2-JL
การระบุระหัสสินค้าสำหรับ ข้อต่อแบบครื่งข้อ (OL) RS80-LMD-KF-1-2POL

ขนาดและรายละเอียด

Chain Model No.
1 Strand 2 Strands
RS40-LMD-KF-1 RS40-LMD-KF-2
RS50-LMD-KF-1 RS50-LMD-KF-2
RS60-LMD-KF-1 RS60-LMD-KF-2
RS80-LMD-KF-1 RS80-LMD-KF-2

ข้อควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย ของโซ่ LAMBDA