โซ่ลำเลียงพร้อมปีก RS Lambda ซีรี่ย์ KF (KF Series Lambda RS Attachment Chain)

KF Series Lambda RS Attachment Chain

โซ่ลำเลียงพร้อมปีก RS Lambda ซีรี่ย์ KF รวมถึงการทนความร้อนของโซ่แบบไม่ต้องหล่อลื่นก่อนหน้า ซึ่งเป็นเกรดที่ใช้ในการผลิตอาหาร.

ใช้สารหล่อลื่นพิเศษที่ไม่ระเหยเป็นไอหรือย่อยสลายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (150°C ถึง 230°C) เพื่อทนการสึกหรอในอุณหภูมิสูง มาตรฐาน NSF H1 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นสารหล่อลื่นที่สามารถใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตอาหาร .

คุณสมบัติ

ตัวอย่างขนาดโซ่

RS40 - LMC - KF - 1L SA1
(1) (2) (3) (4) (5)

ขนาด/สเปค

Chain Size + Model
RS40-LMC-KF RS50-LMC-KF RS60-LMC-KF RS80-LMC-KF

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโซ่ Lambda