โซ่ดับเบิลพิตช์ซีรี่ยส์ KF LAMBDA (KF Series Lambda Double Pitch Chain)

KF Series Lambda Double Pitch Chain

โซ่ดับเบิลพิตช์ซีรี่ยส์ KF LAMBDA รวมความสามารถในการต้านทานความร้อนของรุ่นเดิม และน้ำมันเกรดอุตสาหกรรมอาหารเข้าด้วยกัน.

ใช้สารหล่อลื่นพิเศษที่ไม่เสื่อมสภาพหรือระเหยในที่อุณหภูมิสูง (150°C ถึง 230°C) เพื่อความแข็งแรงเต็มประสิทธิภาพในอุณหภูมิสูง ใช้น้ำมันเกรด NSF H1 สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหาร.

คุณสมบัติ

ระบบเลขอ้างอิง

RF2040 S - LMC - KF - 1L A2
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
  1. เบอร์โซ่
  2. ชนิดลูกกลิ้ง : S = S roller, R = R roller
  3. ชนิดของโซ่ : LMC = โซ่ลำเลียง LAMBDA แบบมีปีก
  4. ซี่รี่ยส์โซ่ : KF = ซีรี่ยส์ KF
  5. การจัดวางตำแหน่งปีก
  6. ชนิดของปีก

ระยะต่างๆ/คุณสมบัติ

Chain Size + Model
RF2040S-LMC-KF RF2050S-LMC-KF RF2060S-LMC-KF RF2080S-LMC-KF
RF2040R-LMC-KF RF2050R-LMC-KF RF2060R-LMC-KF RF2080R-LMC-KF

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้โซ่ LAMBDA