โซ่ปีก BS LAMBDA รุ่น KF (KF Series Lambda BS Attachment Chain)

24. KF Series Lambda BS Attachment Chain

แนะนำโซ่ BS Lambda รุ่น KF ใหม่ ซึ่งผลิตให้ตรงกับมาตรฐาน ISO606.

โซ่ BS Lambda สามารถใช้อุตสาหกรรมอาหาร และบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง.

ลักษณะสำคัญ และ จุดที่ควรระวัง

ลักษณะสำคัญ

สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ใช้น้ำมันเกรดสำหรับอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม NSF H1 certified.
สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง
ใช้ได้ตั้งแต่ -10°C ถึง 230°C ด้วยสารหล่อลื่น และ คุณสมบัติที่คงที่
ลดเวลากาซ่อมบำรุง
การใช้ บุชอัดน้ำมันพิเศษ ซึ่งไม่ต้องหล่อลื่นโซ่ ทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยให้สภาพการทำงานสะอาด
เฟือง
ต้องใช้เฟือง BS Roller (ใช้ ISO B Series)*ผลิตภัณฑ์ผลิตตามสั่ง
ขนาดที่มี: โซ่ปีกมีขนาดตั้งแต่ RS08B ถึง RS16B-LM.

จุดที่ควรระวัง

ระบบอ้างอิงของขนาดโซ่

RS08B - LM-KF - 1L A1
(1) (2) (3) (4)
  1. ขนาดโซ่
  2. ชนิดของโซ่ :LM-KF = โซ่ปีก BS Lambda รุ่น KF
  3. ระยะห่างของปีก
  4. ชนิดของปีก

ขนาด/สเปค

Chain Size + Model
RS08B-LM-KF RS10B-LM-KF RS12B-LM-KF RS16B-LM-KF

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโซ่ Lambda