โซ่ RS สลักกลวง Lambda (Lambda Hollow Pin RS Chain)

Lambda Hollow Pin RS Chain

โซ่ดับเบิลพิตช์สลักกลวง Lambda มีลักษณะที่สลักเป็นรูยาวเพื่อ ใช้ติดตั้งปีกในหลายๆรูปแบบ โดยspecifications ของ Lambdaนั้น.

ใช้บูชอัดน้ำมัน เพื่อไม่ต้องมีการหล่อลื่น และ การใช้งานที่ยาวนานขึ้น.

ทางเรามีการทบทวนเรื่องวัสดุ และ วิธีการผลิตใช้การทำบุชอีดน้ำมันพิเศษ และ พัฒนาสารหล่อลื่นที่ใช้ ทำให้อายุการใช้งานจากการสึกเพิ่มขึ้นถึง 2เท่าจากรุ่นก่อน.

ลักษณะการใช้งาน และ จุดที่ควรระวัง

ไม่ต้องหล่อลื่น, อายุงานยาวนาน
ใช้บุชอัดน้ำมันขึ้นรูปผงแบบพิเศษเพื่ออายุงาน และการใช้งานโดยไม่ต้องหล่อลื่นที่ยาวนาน.
พัฒนาการสารหล่อลื่นที่ใช้ในบุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ.
การใช้สารหล่อลื่น เกรดพิเศษ NSF - H1 ที่ใช้ผสมในบุช มันสามารถใช้ในเครื่องจักร ของอุตสาหกรรมอาหารได้.*
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
-10°C ถึง 150°C

สินค้าผลิตตามสั่ง

ระบบการเรียกชื่อโซ่

RS40 - LMC-HP
(1) (2)

ขนาด/สเปค

Chain Size + Model
RS40-LMC-HP RS50-LMC-HP RS60-LMC-HP RS80-LMC-HP

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโซ่ Lambda