Heavy Duty Lambda Chain

Heavy Duty Lambda Chain

ประสบความสำเร็จในการมีความแข็งแรงเหมือนกับ RS Roller Chain แม้กับ Double-strand chain โดยเพิ่มความหนาของ outer และ inner plate มาขนาดหนึ่ง

*ต้องใช้ Sprocket แบบพิเศษ.

เราได้พิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ bush ชุบน้ำมันแบบพิเศษและน้ำมันหล่อลื่นให้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้านี้.

คุณสมบัติ

มีความแข็งแรงเหมือนกับ standard roller chain
ประสบความสำเร็จในการทำให้มีความแข็งแรงเหมือนกับ RS Roller Chain แม้กัโซ่สองชั้น โดยเพิ่มความหนาของ Outer และ Inner plate มาหนึ่งขนาด.
พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ใน bush ชุบน้ำมันแบบพิเศษ.
ใช้สารหล่อลื่น NFS H1 ให้เป็นไปตามที่บรรจุลงใน bush แบบพิเศษ. โดยที่สามารถใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในในอุตสาหกรรมอาหารได้*
เฟือง
โดย Pitch จะอยู่คนล้างข้างจาก standard RS roller Chain โดยต้องใช้ Sprocket แบบพิเศษ. ติดต่อตัวแทน จำหน่ายสึบาคิได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.

หมายเลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์

RS 80 - LMD - H - 2
(1) (2)
  1. ขนาดที่นำไปใช้: 40, 50, 60, 80, 100
  2. โซ่สองชั้นเท่านั้น
การระบุระหัสสินค้าสำหรับ ข้อต่อแบบเต็มข้อ (JL) RS80-LMD-H-2-JL
การระบุระหัสสินค้าสำหรับ ข้อต่อแบบครื่งข้อ (OL) RS80-LMD-H-2-OL

ขนาดและรายละเอียด

Chain Model No.
Double Strand Only
RS40-LMD-H-2 RS50-LMD-H-2 RS60-LMD-H-2 RS80-LMD-H-2 RS100-LMD-H-2

ข้อควรระวังสำหรับ Lambda Chain