Lambda Double Pitch Chain

Lambda Double Pitch Chain

โซ่ดับเบิ้ลพิตช์ Lambda พร้อมกับอายุการใช้งานมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขไม่ต้องหล่อลื่น

โซ่ดับเบิ้ลพิตช์ Lambda ใช้ bush ชุบน้ำมันแบบพิเศษเพื่อให้มีการหล่อลื่นในตัว การมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นทำให้สามารถใช้งานได้

โซ่ดับเบิ้ลพิตช์ Lambda ของสึบาคิยังคงเป็นโซ่ที่มีการเคลือบผิว,ซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อนยาก, และโซ่ KF series จะใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ดู/และดาวน์โหลดข้อมูล

คุณสมบัติและโครงสร้าวของโซ่ลำเลียงขนาดเล็ก Lambda

ไม่ต้องหล่อลื่น,อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น
Bush มารชุบน้ำมันหล่อลื่นแบบเศษทำให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น.
ได้รับการอัพเกรดเมื่อ 1 กันยายน 2016
เราได้พิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ bush ชุบน้ำมันแบบพิเศษและน้ำมันหล่อลื่นให้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้านี้
สับเปลี่ยนได้
สามารถเปลี่ยนกับโซ่ดับเบิ้ลพิตช์แบบมาตรฐานได้
อุณหภูมิที่ใช้ปฏิบัติงาน
-10°C ถึง 150°C

พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นแบบพิเศษที่บรรจุลงใน bush

ใช้สารหล่อลื่น NFS H1 บรรจุลงใน bush แบบพิเศษ โดยสารหล่อลื่นชนิดนี้สามารถใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในในอุตสาหกรรมอาหารได้

(หมายเหตุ) โปรดระวังน้ำมัน NSF H1 จะคนละจำพวกกับน้ำมันชนิดป้องกันการเกิดสนิมและ น้ำมันที่มาจากการประกอบจะอยู่ในโซ่

โครงสร้างพื้นฐานของโซ่ Lambda

Structure of Lambda Chain

แผนภาพแสดงโครงสร้างของ โซ่ RS แบบมีปีก.

อะไรคือ NSF H1?
NSF เป็นองค์กรเดียวในโลกที่สามารถตรวจสอบคุณภาพของสารหล่อลื่นที่ถูกหลักอนามัยอาหาร โดย NSF H1 เป็นมาตรฐานที่ควบคุมโดย NSF นี่ก็คือ" ส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นที่ปลอดภัยในกรณีที่มีการสัมผัสอาหารเล็กน้อย"

ลายชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์/คุณสมบัติ
Lambda Double Pitch Chain

Lambda Double Pitch Chain

โซ่ดับเบิ้ลพิตช์ Lambda ใช้น้ำมันแบบพิเศษใน bush เพื่อให้ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและเพิ่มอายุการใช้งาน

ลายละเอียด
Surface Treated Lambda Double Pitch Chain

Surface Treated Lambda Double Pitch Chain

เป็นโซ่ดับเบิ้ลพิตช์ที่มีการเคลิอบผิวเพื่อต้านทานการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น เราขอเสนอโซ่รุ่น NP และ NEP เพื่อต้านทานการกัดกร่อนตามที่คุณต้องการ

ลายละเอียด
KF Series Lambda Double Pitch Chain

KF Series Lambda Double Pitch Chain

สามารถใช้ได้กับหลายช่วงของอุณภูมิ ตั้งแต่อุณหภูมิสภาพแวดล้อมจนถึง 230°C เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โซ่ดับเบิ้ลพิตช์แบบไม่ต้องหล่อลื่นจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการลำเลียงอาหาร

ลายละเอียด