BS Lambda Chain

BS Lambda Chain

Lambda Chain สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 606 B series .

สัดส่วนสามารถใช้แทนกับโซ่ BS ที่มีอยู่ได้.

เราได้พิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ bush ชุบน้ำมันแบบพิเศษและน้ำมันหล่อลื่นให้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 30% จากรุ่นก่อนหน้านี้.

คุณสมบัติ

เพิ่มอายุการใช้งาน
ประสบความสำเร็จในการเพิ่มอายุการใช้งานโดยเป็นผลจาก bearing แบบดั้งเดิมของสึบาคิ, คุณสมบัติของวัสดุ, และน้ำมัน โดยลดการเบี่ยงเบนอย่างถี่ถ้วน โซ่สึบาคิ BS Lambda แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มีความน่าเชื่อถือ.
พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ใน bush ชุบน้ำมันแบบพิเศษ.
ใช้สารหล่อลื่น NFS H1 บรรจุลงใน bush แบบพิเศษ. โดยสารหล่อลื่นชนิดนี้สามารถใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในในอุตสาหกรรมอาหารได้.*
ง่ายต่อการตัดแต่งโซ่
โดยใช้ "Center sink pin" ไม่ต้องย้ำหัว Pin ขณะที่ตัดโซ่ ลดการตัดโซ่และเวลาการเชื่อมต่อโซ่. Center sink pin

โดยใช้จาก RS08B ถึง 16B-LM-1

มีตารางระดับของกิโลวัตต์ระบุไว้เรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการเลือกใช้
สึบาคิได้จัดเตรียมตารางระดับกิโลวัตต์ไว้เรียบร้อยเพื่อเป็นแนวทางการเลือกใช้ สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ตัวอย่างการติดตั้งโซ่ BS/DIN series Lambda

ลูกกวาด - การผลิตช็อคโกแลต

Chocolate manufacturing illust

ตัวอย่างโดยรวมของ โซ่ BS/DIN Lambda

ขนาดโซ่
RS16B-LM
สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิห้อง, อุปกรณ์ลำเลียง (ช็อคโกแลต) ที่ใช้กับโซ่.

ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อและนำเข่าโซ่เพื่อทดแทนจากผู้ผลิตอุปกรณ์เนื่องจากยุโรปส่วนใหญ่ได้มีการนำมาใช้เป็นจำนวนมากและทำให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น.

เราจึงจะขอให้แนบรูปแบบเฉพาะสำหรับเครื่องจักรของเรา.

Pack Wrapping Film Conveyance

Pack wrapping film conveyance illust

โซ่ BS/DIN Series Lambda Gripper

ขนาดโซ่
RS10B-LM-NP-KUM
เฟือง
Sprocket กับลูกเบี้ยวแบบพิเศษ

โซ่ใช้กับเครื่องตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องที่นำเข้าจากยุโร ทำให้รูปแบบตามที่ติดมาไม่ซ้ำกัน.

โซ่และ Sprocket ของสึบาคิจะเป็นแบบกึ่งมาตรฐาน เพื่อการจัดซื้อที่ราบรื่น.

หมายเลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์

RF 06B - LM - 1
RS 08B - LM - 1
(1) (2)
  1. ขนาดที่นำไปใช้: 08B, 10B, 12B ,16B, 20B, 24B
  2. หมายเลขของชั้นโซ่
หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการสั่งซื้อ Connecting Link (JL) RS08B-LM-1-JL
หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการสั่งซื้อ Offset Link (OL) RS08B-LM-1-OL

ขนาดและรายละเอียด

Chain Model No.
1 Strand 2 Strands
RF06B-LM-1 RF06B-LM-2
RS08B-LM-1 RS08B-LM-2
RS10B-LM-1 RS10B-LM-2
RS12B-LM-1 RS12B-LM-2
RS16B-LM-1 RS16B-LM-2
RS20B-LM-1 RS20B-LM-2
RS24B-LM-1 RS24B-LM-2

ข้อควรระวังสำหรับ Lambda Chain