โซ่ปีกมาตรฐานของ LAMBDA BS (Lambda BS Attachment Chain standard)

Lambda BS Attachment Chain

Lambda Chain เป็นโซ่ตามมาตรฐาน ISO606 BS Series

สามารถทดแทนโซ่ BS ของเครื่องจักรเดิมได้.

การพัฒนาสารหล่อลื่น ในบุชอัดน้ำมันพิเศษทำให้อายุงานจากการสึกหรอเพิ่มขึ้น 30% จากรุ่นก่อน.

ลักษณะสำคัญ และ จุดที่ควรระวัง

พัฒนาความทนการสึกหรอ
บรรลุอายุงานที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากวัสุที่ Tsubakiมาทำ part กลม, คุณสมบัติของวัสดุ และน้ำมัน และด้วยการลดความคลาดเคลื่อนของคุณภาพของวัสดุให้น้อยที่สุด Tsubaki BSLambda แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่เชื่อถือได้.
พัฒนาสารหล่อลื่นที่ใช้ในบุชอัดน้ำมันพิเศษ.
การใช้สารหล่อลื่นเกรด NSF H1 ทำให้สามารถใช้ในเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารได้*
ลดการยืดในช่วงเริ่มต้นทำงานของโซ่
โซ่โดยทั่วไปจะมีการยืดในช่วงเริ่มต้นทำงานเนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากการประกอบ และ การสึกทั่วไปในระยะทำงาน ทำให้ต้องมีการปรับตั้งโซ่บ่อยๆในช่วงเริ่มต้น แต่ โซ่ปีก Lambda BS สามารถลดการยืดในช่วงเริ่มต้นได้ดี และทำให้ลดเวลาในการปรับตั้งด้วย.
ตัดโซ่ได้ง่าย
การใช้สลักหัวจมทำให้ไม่ต้องใช้การเจียรหัวสลักก่อนการตัดโซ่ ทำให้ลดเวลาในการตัด/ต่อโซ่.
Center sink pin

RS08B ถึง RS16B ชั้นเดียวใช้ สลักหัวจม ขนาดอื่นๆและโซ่หลายชั้นใช้การย้ำหัวแบบ double-staked riveting.

เฟือง
ต้องใช้เฟือง BS Roller (ใช้ ISO B Series). *ผลิตภัณฑ์ผลิตตามสั่ง

กรุณาสอบถามเพื่อเลือกโซ่.

ระบบอ้างอิงของขนาดโซ่

RS08B - LM - 1L A1
(1) (2) (3) (4)
  1. ขนาดโซ่
  2. ชนิดของโซ่ :LMC = โซ่ปีก Lambda
  3. ระยะห่างของปีก
  4. ชนิดของปีก

ขนาด/สเปค

Chain Size + Model
RS08B-LM RS10B-LM RS12B-LM RS16B-LM

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโซ่ Lambda